+84 9345 70731

Hotline Môi Trường Việt

info@evtech.vn

Email Môi Trường Việt

EnglishVietnamese

Lĩnh vực nghiên cứu

Lĩnh Vực nghiên cứu:

  • Công nghệ xử lý nước uống
  • Công nghệ xử lý nước thải
  • Công nghê xử lý nước phụ vụ sản xuất nông nghiệp hữu cơ
  • Kỹ thuật nông nghiệp chất lượng cao

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn