+84 9345 70731

Hotline Môi Trường Việt

info@evtech.vn

Email Môi Trường Việt

EnglishVietnamese

Chiến lược phát triển MTV

  • Giai đoạn 2021-2025:

Công ty chuyên cung cấp dịch vụ, tư vần, kỹ thuật xử lý môi trường nước.

  • Giai đoạn 2025-2031:

Cung cấp dịch vụ, tư vần, kỹ thuật xử lý môi trường nước.

Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và chuyên giao công nghệ về nông nghiệp chất lượng cao.

  • Giai đoạn 2031 -2035:

Cung cấp dịch vụ, tư vần, kỹ thuật xử lý môi trường nước.

Trung tâm và viện nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ.

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn