+84 9345 70731

Hotline Môi Trường Việt

info@evtech.vn

Email Môi Trường Việt

EnglishVietnamese

Tầm nhìn sứ mệnh MTV

Tầm nhìn:

Trở thành Công ty nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ kỹ thuật cao trong nhiều lĩnh vực trong nước và khụ vực vào năm 2031

 

Sứ mệnh:

Cung cấp dịch vụ tư vấn và kỹ thuật xử lý môi trường với chất lượng tốt và chi phí tối ưu.

 

Triết lý: Nghiên cứu ứng dụng – phục vụ cộng đồng

Giá trị cốt lõi: Tận tâm – Trách nhiệm – Sáng tạo

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn